webmaster Talk

    กรุงเทพมหานคร พร้อมแล้วหรือยังกับฤดูฝนที่กำลังจะมา นโยบายในการจัดการอุทกภัยที่มีในปัจจุบันสอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ำอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ แล้วเราจะเฝ้าระวังผลกระทบและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร มาร่วมกันหาคำตอบให้ใน
งานเสวนา "น้ำจะมาแล้ว พระนครจะรอดฤา" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พญาไท วันที่ 4 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 -16.30 น. รายละเอียดคลิ๊กที่นี้


รายงานผลความก้าวหน้ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2554 (30 ต.ค. 55)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง (ระยะที่ ๑) (30 ต.ค. 55)
 

รายงาน: เกษตรฯรับมือภัยแล้ง56 มั่นใจสร้างเขื่อนช่วยเก็บน้ำได้
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556
ไทยเชิญ50ประเทศ ร่วมประชุมจัดการน้ำ
GLOBAL BUSINESS ฉบับวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556
 

ขอเชิญร่วมงานเสวนา "น้ำจะมาแล้ว พระนครจะรอดฤา" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พญาไท วันที่ 4 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 -16.30 น. (4 ส.ค. 56)
เวทีสาธารณะความเสี่ยงประเทศไทยกับภัยพิบัติโลก“ ในวาระรำลึก 8 ปี สึนามิ ”วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2555 (23 ต.ค. 55)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามสภาพอากาศด้วยระบบภูมิสารสนเทศบนอินเตอร์เนท ครั้งที่ 2 (23 ต.ค. 55)
การประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2555 (23 ต.ค. 55)
 

การประชุมภาคียุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานเครือข่ายภัยพิบัติ ครั้งที่ 6/2555 (28 ต.ค. 55)
การประชุมภาคียุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานเครือข่ายภัยพิบัติ ครั้งที่ 4/2555 (28 ต.ค. 55)
การประชุมภาคียุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานเครือข่ายภัยพิบัติ ครั้งที่ 3/2555 (28 ต.ค. 55)
การประชุมภาคียุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานเครือข่ายภัยพิบัติ ครั้งที่ 2/2555 (28 ต.ค. 55)
การประชุมภาคียุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานเครือข่ายภัยพิบัติ ครั้งที่ 1/2555 (28 ต.ค. 55)
 
kitchen designs halifax bankruptcy trustees chatham self storage toronto auto repair kelowna